GRAVING

Med vår maskinpark kan vi utføre de fleste typer graveoppdrag.

Vi gjør grunnarbeide for private, kommuner og bedrifter.

Våre maskinførere har god erfaring med ulike type oppdrag, enten det dreier seg om:

  • Kabelgraving
  • Vann og avløpsanlegg
  • Veibygging
  • Veivedlikeholdsarbeid
  • Planeringsarbeid og rivningsarbeid
  • Muring med naturstein